Vanzelfsprekend

Vanzelfsprekend is een eenvoudig hulpmiddel om cliënten/deelnemers en/of naastbetrokkene(n) aan het woord te laten. De cliënt/deelnemer krijgt hulp bij het opstellen van het begeleidingsplan en evalueert zelf of de gestelde doelen zijn behaald. Dit levert o.a. inzicht in de bereikte effecten en in de mate van tevredenheid over de geleverde zorg. Met Vanzelfsprekend worden de volgende doelen bereikt:

Emancipatie van de cliënt/deelnemer:
De cliënt/deelnemer krijgt meer regie op het eigen (herstel) proces en wordt actief ondersteund bij het opstellen van het eigen gezondheidsplan.

Effectmeting:
De cliënt/deelnemer, de zorgverlener, de aanbieder en de financier krijgen inzage in de effectiviteit van de geleverde zorg

Tevredenheid wordt gemeten op de door de cliënt gestelde doelen.
Vanzelfsprekend wordt inmiddels ingezet door meer dan 100 zorgaanbieders.

Vanzelfsprekend is de nieuwste versie van het Resultaatmeetsysteem.
Deze versie is gerealiseerd in opdracht van stichting Landzijde door de Resultaatmeetgroep en Landmerc+.
Vanzelfsprekend is een interessant instrument voor gemeenten, participatie krijgt met behulp van vanzelfsprekend inhoud en biedt nog veel meer....

Meer weten over Vanzelfsprekend?
Je kunt contact opnemen met een of meerdere van de onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen